Az Accenture Kft. pályázatot hirdet „Képességek a sikerért 2011” elnevezéssel non-profit szervezetek részére.

A versennyel olyan kezdeményezést kívánnak támogatni, amelynek középpontjában a képességek fejlesztése áll, és amely segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a gazdaságnak.

Amennyiben hasznos lehet számodra, olvasd el a részleteket!

Bevezetés

Az Accenture azt vallja, hogy a siker titka az emberek tehetségének, egyéni képességeinek fejlesztése, melyekkel a gazdaság aktív részeseivé válhatnak. Ebbe beleértendők az egyéni képességek, az üzleti képességek és a piaci képességek fejlesztése és támogatása.

Pályázatunkkal olyan kezdeményezést kívánunk támogatni, amelynek segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a magyar gazdaságnak.

Támogatandó pályázatok célcsoportja: munkavállalói korosztály, mikro és kis vállalkozások

Pályázati témakörök

1. Egyéni képességek fejlesztése: kezdeményezések, amelyek az egyéni képességek fejlesztését segítik, ezáltal hozzájárulva az egyének munkavállalásához. Példa: hosszú távú munkanélküliségben élők, vagy hátrányos helyzetű, vagy rokkant egyének segítése és képzése, hogy munkába állhassanak.
2. Üzleti képességek fejlesztése: kezdeményezések, amelyekkel az egyének önmaguknak és másoknak foglalkoztatást és vagyont teremtenek. Példa: projektmenedzsment és jog oktatása kis és mikro (családi) vállalkozásoknak, ezáltal segítve az üzlet felállítását.
3. Piaci képességek fejlesztése: olyan képességek fejlesztése, melyek az egyének csoportokba tömörülését segítik elő azért, hogy a társadalmuk vagyonát növeljék. Példa: magas munkanélküliségű, elmaradott térségben a vidéki termelők segítése, hogy mobil technológia segítségével hatékonyabb értékesítési csatornával rendelkezzenek.

Pályázati feltételek

A pályázaton azok az önálló jogi személyiséggel és bankszámlával rendelkező non-profit szervezetek vehetnek részt, amelyek legalább 3 éve működnek.

A pályázat benyújtásához kitöltött adatlap, és szöveges pályamunka dokumentáció szükséges.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, illetve határidőn túl érkezik be.

A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el, hozzájárul annak közzétételéhez és az Accenture Kft általi felhasználásához; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok jogszerűek és a valóságnak megfelelnek.

Pályázati követelmények

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

* A pályázati adatlap kitöltése.
* A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 0,5 oldal)
* A szervezet „Képességek a sikerért” témakörbe illő általános bemutatása. (max. 0,5 oldal)
* A szervezet támogatandó tevékenységének, tervezett programjának részletezése a fent sorolt témakörök egyike alapján. (maximum 3 oldal)
* Költségvetési terv röviden

A pályázat kötelező formai elemei:

A pályázatokat (a kötelező elemekkel együtt) maximum 6 oldal terjedelemben, elektronikus formában, magyar nyelven kérjük elkészíteni. A pályázati adatlap kitöltése kötelező.

A pályázat beadási határideje:

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a következő e-mail címen: palyazat@accenture.com Tárgyban kérjük feltüntetni: „Képességek a sikerért 2011”. Határidő: 2011. augusztus 26.

Értékelési szempontok

A pályázó szervezetre vonatkozó adatok:

* Szervezeti célok holisztikus és stratégiai megközelítése: szervezeti stratégia, jövőkép és hosszú-távú célok összekapcsolása (1-5 pont)
* A stratégiával és célokkal összefüggő eddigi releváns tevékenységek, programok és azok elért eredményei (1-5 pont)
* Hasonló céllal működő non-profit szervezetekkel való együttműködés leírása és elért eredményeinek bemutatása (1-5 pont)

Valamint az egy kidolgozott választott témára vonatkozó adatok:

* A pályamű újszerűsége, jelentősége, egyedisége. Fejlesztendő képességek és elérendő eredmények leírása. A program érintetteinek bemutatása. (1-10 pont)
* A pályamű hatása a társadalomra nézve (közvetlen társadalmi megtérülések) (1-10 pont) pl. hány fő vagy család számára jelent ez változást.
* A pályamű hatása gazdasági szempontból (közvetlen gazdasági megtérülése) (1-10 pont) pl. szervezeti átalakulás segítése, segélyből élők átsegítése a keresettel bíró adófizetők csoportjába.
* Önkéntesek közreműködésének lehetősége (1-5 pont)

A bíráló bizottság tagjai

* Dr. Bőgel György, CEU Business School
* Somogyi Péter, Central European Business Center (CEBC) ügyvezető igazgatója
* Patzauer Éva, Csodalámpa Alapítvány ügyvezető igazgatója
* Az Accenture szakértői csapata

Díjazás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melynek keretösszege összesen 3.000.000 Ft. A támogatást a bíráló bizottság döntése alapján, egy, két vagy három, de témakörönként legfeljebb egy-egy szervezet (összesen maximum három szervezet) nyerheti el. Az elnyerhető megosztott támogatás összege minimum 1.000.000 Ft szervezetenként.

Az elnyert támogatás kizárólag a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható. A pályázaton nyertes programot a támogatási megállapodás aláírását követő egy éven belül kell megvalósítani.

Eredményhirdetés és díjátadás

Az eredményről minden pályázót 2011. szeptember 28-ig értesítünk.

A nyertes pályázónak a támogatás átadása ünnepélyes keretek között, a CEBC Vezérigazgatói találkozójának ünnepélyes gálavacsoráján, 2011. október 13-án, amelynek helyszíne: Röjtökmuzsaj, Szidónia Kastélyszálló.

A gálavacsorán a nyertes szervezet bemutathatja a nyertes pályaművet a Vezérigazgatói találkozó prominens résztvevőinek.

További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Barna-Horváth Kittinek (kitti.h.barna@accenture.com; 06/1-327-3778) tehetik fel munkanapokon 9-17 óra között.

A jelen dokumentum jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázatok benyújtására, a kiíró a pályázattal kapcsolatban a jelen felhívásban meghatározottakon kívül egyéb kötelezettséget, illetve felelősséget nem vállal.

Kitöltendő adatlap:

* Pályázó szervezet neve:
* Címe:
* Képviselő vagy képviseletre jogosult neve:
* Email:
* Kapcsolattartó neve:
* Beosztása:
* Telefon:
* Email:
* Pályamű címe:
* Pályamű célcsoportja:
* Pályázati témakör (lásd. pályázati kiírást fenn)